×

Gengenbach: 07803 89-0
OG Ebertplatz: 0781 472-0
OG St. Josefsklinik: 0781 472-0

Unsere Fachkliniken
auf einen Blick

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Frauenheilkunde
Frauenheilkunde
Kinderurologie
Kinderurologie
Klinik für Urologie und Kinderurologie am Ortenau Klinikum in Offenburg Ebertplatz
Schlafmedizin
Schlafmedizin
Schlaganfalleinheit
Schlaganfalleinheit
Schlaganfallschwerpunkt
Regionaler Schlaganfallschwerpunkt
Wirbelsäulenchirurgie
Wirbelsäulenchirurgie

Kontakt zu den Kliniken

Standort Gengenbach
Leutkirchstr. 32
77723 Gengenbach
Tel. 07803 89-0
Fax 0781 472-1002
E-Mail: info(at)og.ortenau-klinikum.de


Standort Offenburg Ebertplatz
Ebertplatz 12
77654 Offenburg
Tel. 0781 472-0
Fax 0781 472-1002
E-Mail: info(at)og.ortenau-klinikum.de


Standort Offenburg St. Josefsklinik
Weingartenstr. 70
77654 Offenburg
Tel. 0781 472-0
Fax 0781 472-1002
E-Mail: info(at)og.ortenau-klinikum.de